KROK PO KROKU

Zapis na kurs.
Kurs na prawo jazdy kat. B możesz rozpocząć 3 miesiące przed ukończeniem 18 roku życia. Przyjdź do naszego biura, weź ze sobą dokument tożsamości. Na miejscu podpiszemy umowę (należy wpłacić pierwszą ratę 1200 zł). W dniu rozpoczęcia szkolenia musisz posiadać Profil Kandydata na Kierowcę (PKK). Aby go uzyskać należy zrobić badania lekarskie (skierowanie do lekarza otrzymasz w naszym biurze po podpisaniu umowy), potrzebna też będzie fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm. Z orzeczeniem lekarskim oraz zdjęciem musisz udać się do Wydziału Komunikacji w mieście w który jesteś zameldowany/a. Jeżeli jesteś niepełnoletni/a, w urzędzie musisz pojawić się z rodzicem / opiekunem w celu wyrażenia pisemnej zgody na rozpoczęcie kursu przed ukończeniem 18 roku życia. Po pozytywnej weryfikacji wniosku urzędnik danego wydziału komunikacji, generuje w systemie teleinformatycznym PKK.

Zajęcia teoretyczne.
Zajęcia teoretyczne odbywają się w dni robocze w godzinach popołudniowych (od godziny 17:00) oraz w weekendy (od godziny 10:00) Cały cykl teorii trwa 6 dni – od piątku do środy. Po zakończeniu części teoretycznej rozpoczynamy część praktyczną kursu.

Zajęcia praktyczne.
Jazdy rozpoczynamy i kończymy na parkingu przed siedzibą naszej szkoły ul. Lelewela 8a. Jazdy odbywają się głównie w Szczecinie, ale także w sąsiednich miejscowościach, poza obszarem zabudowanym, na autostradzie oraz naszym placu manewrowym. Terminy jazd ustalisz indywidualnie w biurze. Instruktorzy pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-22:00 oraz w weekendy w godzinach 8:00-18:00

Jazdy doszkalające
Jeżeli podczas szkolenia podstawowego uznasz, że 30 godzin jazdy jest dla Ciebie niewystarczające to możesz umówić się na jazdy doszkalające. Jazdy dodatkowe możesz również zakupić już po zakończeniu całego kursu w momencie oczekiwania na egzamin państwowy.

Zakończenie kursu
Po zrealizowaniu zajęć praktycznych przychodzi czas na egzaminy wewnętrzne, zarówno teoretyczny jak i praktyczny. Część teoretyczna odbywa się na stanowisku komputerowym w naszym biurze (na ten egzamin nie musisz się umawiać, możesz przyjść w godzinach pracy biura). Część praktyczna odbywa się w mieście trasami jak na egzaminie państwowym. Po pozytywnym zaliczeniu egzaminów otrzymasz od nas zaktualizowany Profil Kandydata na Kierowcę, by móc zapisać się na egzaminy państwowe do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego.